जाहिराती / निविदा / नियुक्त्या

निवडक

महत्वाचे दुवे

विविध सभांचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद कामकाजाबाबतची मार्गदर्शक सुचना निर्देश
Copyright © 2017-2018. All Rights Reserved


ई मेल :

[email protected]

वेबसाईट :

https://www.zpamravati-gov.in

संपर्क :

दूरध्वनी क्रमांक-0721-2662926
फॅक्स नं. 0721-2662932
Like us on