माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत स्वयंप्रेरणेने प्रकाशित करावयाची कलम ४ अंतर्गत १-१७ मुद्यांची माहिती
पंचायत समिती